Veel organisaties vinden het beheren van cybersecurityactiviteiten een lastige taak. De kosten, de personeelseisen en de complexiteit van de verschillende aspecten kunnen overweldigend zijn. In een wereld waarin cyberbedreigingen voortdurend toenemen, zowel in aantal als in complexiteit, is beveiliging niet alleen voor grote ondernemingen, maar ook voor kmo's een cruciale zorg geworden. Het Security Operations Center, of SOC, kan de oplossing zijn voor deze prangende uitdaging.

Wat is een SOC precies?

Een SOC is het middelpunt van de security afdeling. Het bestaat uit een team dat verantwoordelijk is voor het verzamelen van telemetriegegevens uit verschillende bronnen. Deze experts hebben een diepgaand inzicht in het risicoprofiel, de risicotolerantie en het aanvalsoppervlak van een organisatie. Ze analyseren deze telemetriegegevens in real-time en zetten deze om in bruikbare security intelligence, een taak die tools alleen niet kunnen uitvoeren. Het SOC zelf is geen tool, maar als het ware de wikkel om alle tools heen. Het is de leidinggevende kracht die weet wat er gaande is en ervoor zorgt dat je op de hoogte bent van bedreigingen binnen je omgeving.

SOC vs. Netwerkoperaties vs. Andere Tools

Het is belangrijk om te weten dat een SOC en netwerkoperaties op sommige gebieden overlappen, omdat ze beide te maken hebben met het monitoren van netwerkverkeer. Hun intenties verschillen echter aanzienlijk. Netwerkoperaties zijn alleen gericht op het al dan niet functioneren van netwerkverkeer. Als het verkeer door de firewall naar het netwerk stroomt, dan zal netwerkoperaties zich richten op de vraag of dat verkeer in staat was om om de juiste manier door de firewall te gaan en vervolgens door te gaan naar zijn bestemming. Beschouw netwerkoperaties als de wegenbouwkundige die ervoor zorgt dat de weg goed functioneert terwijl er auto’s voorbij rijden.

Anderzijds houdt het SOC zich bezig met de vraag of dat verkeer, of het gedrag ervan, ongewoon is en waarom. Het is vergelijkbaar met de verkeersagent die controleert of automobilisten te hard rijden. Vanwege de verschillende functies is het ene geen vervanging voor het andere.

Wat betreft andere beveiligingstools zoals firewalls, multi-factor authenticatie (MFA) en bredere access management tools, deze zijn van cruciaal belang maar ze kunnen ook beperkt zijn zonder personeel dat er toezicht op houdt. Neem bijvoorbeeld de firewall. Het is zeker een essentieel hulpmiddel maar het kan niet  worden ingesteld en vergeten. Het is aan het SOC om de nodige zorgvuldigheid te tonen om er zeker van te zijn dat het correct is ingesteld en na verloop van tijd wordt bijgestuurd. Een andere gangbare tool is een active directory. Het SOC kan ervoor zorgen dat gebruikers niet te veel toegang hebben of dat gebruikerstoegang na verloop van tijd onbedoeld verandert. Het is een partner voor de tools, geen vervanging. Wat een SOC doet, gaat vaak veel verder dan deze voorbeelden.

Wat doet een SOC eigenlijk?

De functies van een SOC kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgebieden: dataverwerking en detectie en respons.

Dataverwerking omvat het verzamelen van telemetriegegevens uit alle delen van de omgeving van een organisatie. Typisch biedt dit brede zichtbaarheid, en het menselijke element in het SOC is verantwoordelijk voor het verwerken en filteren van deze gegevens. Dataverwerking omvat taken zoals logging, rapportage, auditing en compliance.

Detectie en respons, aan de andere kant, omvatten continue monitoring voor ongewoon gedrag. Wanneer een incident wordt gedetecteerd, werkt het SOC samen met de organisatie om effectief te reageren. Bovendien helpen proactieve acties, gebaseerd op gegevensanalyse, toekomstige incidenten te voorkomen. Een robuuste beveiligingsstrategie bestaat uit een mix van reactiviteit en proactiviteit, en deze samenwerking tussen het SOC en de organisatie is cruciaal voor de bescherming tegen toekomstige bedreigingen.

Waarom zou je een SOC overwegen?

Voor kmo’s kan een SOC een game-changer zijn als het gaat om het verbeteren van hun beveiliging. Terwijl grote bedrijven vaak de aandacht trekken van cybercriminelen, zijn het juist kleinere organisaties die vatbaarder zijn voor phishing-e-mails, ransomware-aanvallen en hebben zij een gebrek aan middelen en tijd om een robuuste interne beveiligingsinfrastructuur op te zetten.

Bij Axians begrijpen we de uitdagingen waar bedrijven voor staan als het gaat om het opzetten en onderhouden van een Security Operations Center. Ons team van toegewijde professionals werkt nauw samen met uw organisatie om een beveiligingsoplossing op maat te maken die voldoet aan uw unieke behoeften. Door samen te werken met Arctic Wolf, een leider op het gebied van security operations, zorgen we ervoor dat u de beste expertise en geavanceerde technologie ontvangt om uw verdediging tegen cyberbedreigingen te versterken. Wij begeleiden u bij de implementatie van een SOC, zodat uw organisatie uw gegevens en activiteiten effectief kan beschermen.

Graag meer informatie?