Diensten

Axians ontwikkelt, realiseert en beheert een breed scala aan ICT-oplossingen en -diensten. Dit doen we door blijvend te investeren in onze talentvolle medewerkers en door inventieve turnkey en end-tot-end oplossingen te ontwikkelen. Het stelt ons in staat om onze klanten te ondersteunen tijdens de hele levenscyclus van hun projecten: van het opzetten van de netwerkinfrastructuur tot de ontwikkeling van applicaties. Ons doel hierbij is steeds de klant helpen bij het realiseren van zijn doelstellingen en het verbeteren van de prestaties.

Onze diensten

Management & Consultancy

Strategisch partnerschap

Ontwikkelende markten, fusies, overnames en bedrijfsprocessen die continu onderhevig zijn aan verandering: vaak vormen dergelijke wijzigingen de aanleiding om strategieën en werkwijzen te gaan herzien. Axians adviseert en ondersteunt organisaties zowel bij het invoeren van procesveranderingen van buitenaf, alsook bij de planning & implementatie van nieuwe strategieën. Als vertrouwenspartner zorgen wij ervoor dat uw strategieën duurzaam en winstgevend zijn, ook lang na de implementatie.

Optimalisatie van bestaande processen

Wij starten vanuit uw bedrijfscultuur, uw bedrijfsprocessen en uw bestaande ICT-omgeving. In onze visie ondersteunt IT immers niet alleen een bedrijf, maar fungeert ook als een katalysator voor het optimaliseren van de bestaande processen. Daarom ondersteunt Axians CIO's en managementteams bij de analyse, planning en implementatie van nieuwe ideeën. Onze jarenlange ervaring met en allesomvattende aanpak voor programma- en projectmanagement verzekeren u ervan dat zelfs de meest complexe taken duidelijk worden omschreven, goed worden gepland en soepel worden geïmplementeerd. We werken nauw met u samen om uw IT-strategie te definiëren en de aankoop van soft- en hardwarecomponenten te optimaliseren.

Projectorganisatie

Een zorgvuldige analyse van de behoeftes & vereisten is de eerste stap in elk succesvol project. Dankzij onze lokale aanwezigheid en onze diepgaande kennis van de diverse sectoren waarin we actief zijn, kunnen we onze klanten dit ook garanderen. Deze analyse vormt de basis van een stappenplan dat we samen met de klant opmaken, om te verzekeren dat alle behoeftes en vereisten op de juiste wijze worden aangepakt. De relatie tussen onze organisatie en de klant wordt beheerd door één contactpersoon, die verantwoordelijk is voor het beheer van alle aspecten van het project: tijdsbestek, budget, technologie-opties, schaalbaarheid en het algemene management van de implementatie. We zetten bewezen rapportagemiddelen in om de juiste uitvoering van projecten te ondersteunen, en de klanttevredenheid te verhogen door een transparant zicht te bieden op het verloop van de werken, ook bij remote-projecten.

 

Ontwerp & Integratie

Selectie van juiste apparatuur en middelen

Door ons uitgebreid dienstenaanbod, inclusief onderhoud voor meerdere technologieën van diverse marktleiders, hebben we een waardevolle ICT-expertise uitgebouwd. Hierdoor bezitten we de kennis om die middelen te selecteren die het best aansluiten op uw behoeftes.

Maatwerk - Design

Business consultancy en technisch onderzoek vormen van oudsher de kern van onze dienstverlening. Met deze diensten maken we volledig zichtbaar hoe en waarvoor organisaties technologieën inzetten. Dit is de juiste aanpak om maximaal te kunnen profiteren van oplossingen op maat, in plaats van ongeschikte standaardproducten te gebruiken. Voor het leveren van maatwerk hebben we duidelijke antwoorden nodig op vragen als: wat zijn de technische, menselijke en budgettaire beperkingen? Welke zijn de meest relevante oplossingen? Axians biedt u de juiste antwoorden door een doelgerichte werkwijze:

 • Audit (onderzoek, technische haalbaarheid, aanbevelingen) en assistentie van de projecteigenaar
 • Onderzoek naar en evaluatie & selectie van de meest relevante technologieën
 • Technische en functionele specificaties
 • Training
 • Financiering

Ontwerp & integratie van oplossingen en systemen

Stap voor stap procesmonitoring

Eens de ontwerpfase werd afgerond en de geschikte middelen geselecteerd zijn, kan Axians ook instaan voor de volledige ontwikkeling van uw ICT-netwerkinfrastructuur.
Bij het opzetten van mobiele netwerken bijvoorbeeld, kan Axians de expertise van gebiedsonderhandelaars inzetten. Die identificeren de juiste percelen en hoge plekken voor wijde mobiele dekking die voldoet aan de verwachtingen van de mobiele service provider voor een bepaald gebied. Ze kunnen ook alle bouw- en uitvoeringsafspraken met de grondbezitters beheren, met als doel de beste prestaties te behalen.

Axians kan alle civieltechnische engineering uitvoeren die nodig is voor het opzetten van een passieve netwerkinfrastructuur en voor de netwerken zelf (kabels, access points, antennes, ...). Daarnaast kunnen we de ondersteunende infrastructuur voorzien, zoals voeding, airconditioning of alarminstallaties, om een optimale werking te garanderen.

In elke fase van het project coördineert Axians alle betrokken technische teams. Of het nu gaat om heavy lifting & handling (kraanoperaties, helikoptertransport, ...) of certificatie voor elektrische activiteiten, Axians verzorgt een efficiënte en zorgvuldige uitvoering, en verzekert uiteraard de veiligheid van alle werknemers en materiaal.

Implementatie & Inbedrijfname

Maatwerk - Implementatie en integratie

Axians heeft hechte partnerschappen opgebouwd met ICT-leveranciers en diverse certificaten behaald die garanderen dat we op het hoogste expertiseniveau kunnen integreren.

Integratieprojecten zijn alleen succesvol als er beproefde methodes worden gebruikt. Dit vraagt om de nodige aandacht voor de resultaten uit de onderzoeks- en adviesfase, gevolgd door de integratie van de verschillende modules die uw oplossing opbouwen:

 • Integratie en configuratie van de technologie-componenten van de oplossing
 • Proof of Concept, om de relevantie van de oplossing te valideren
 • Implementatie
 • Acceptatie-testen
 • Training en ondersteuning van gebruikers

Kennisoverdracht is bij ons een prioriteit, het stelt uw gebruikers in staat om hun expertise te optimaliseren.

Pre-operations management

Integratie van communicatienetwerken

Axians biedt alle benodigde diensten, van projectplanning tot specifieke softwareontwikkeling, add-on toepassingen en integratie-testen en POC's. We gebruiken een beproefde methodologie om alle technologieën vereist voor communicatienetwerken te kunnen integreren.

Integratie van opslag

Opslag is vaak gebaseerd op omgevingen van diverse leveranciers, aangezien bedrijven een beroep doen op de expertise van verschillende spelers om in hun toenemende behoefte aan opslag te voorzien. Axians helpt deze bedrijven weer een duidelijk zicht te krijgen op hun systemen. Dat doen we door middel van een integratieproces dat de levensduur van bestaande opslagsystemen verlengt en bovendien het gebruik ervan maximaliseert.

Managed Services & Support

Onderhoud en operations management

Verandering is een constante binnen IT, en die verandering moet ook goed opgevangen en beheerd worden om uw IT-oplossingen duurzaam te maken. Axians presenteert een scala aan diensten die de levenscyclus van uw IT-middelen verlengen en de prestaties van uw ICT-infrastructuur verbeteren.
We bieden alle benodigde diensten om klanten te laten meegaan in technologische veranderingen en voor het onderhoud van bestaande systemen.

 • Ondersteuning en monitoring services, Managed Services
 • Proactief en curatief onderhoud
 • On-site of uitbestede activiteiten
 • Facility management
 • Performance management

We stemmen ons dienstenaanbod specifiek af op de klant, afhankelijk van het aanwezige expertiseniveau, de budgettaire ruimte en andere operationele vereisten (onderhoud on-site, business systemen, troubleshooting, ToIP, messaging systemen, VPN, alsook rapportage voor servers en applicaties).

Network Operations Center

Elke systeemstoring kan een zware impact hebben op de bedrijfsprocessen en ze zelfs onbeschikbaar maken. Het Network Operations Center (NOC) is het zenuwcentrum van Axians dat proactief dergelijke storingen verhelpt, voordat ze enig effect op de gebruikers kunnen hebben. Het NOC is 24/7 beschikbaar voor netwerkmonitoring, het uitvoeren van onderhoudstaken en upgrades, of zelfs herstellingen bij netwerk- of applicatiefouten. Dit toezicht kan on-site of vanop afstand gebeuren.

Service Level Agreement

Een Service Level Agreement geeft het kwaliteitsniveau aan van de ondersteunings- en onderhoudsdiensten die Axians verleent. Elke overeenkomst is klantspecifiek, afhankelijk van de omgeving en de behoeftes van de klant. Ze hebben echter steeds een gemeenschappelijke opzet: het uitbesteden van alle netwerkmonitoring aan Axians. Dit gebeurt in goed vertrouwen, door regelmatige rapportage behoudt de klant controle over zijn infrastructuur.

Beheer van de netwerkprestaties

Netwerkmonitoring, beschikbaarheid van testen, load & error simulaties, enz.: ​​Axians kan alle werkzaamheden uitvoeren die nodig zijn om bedrijfsprocessen op het hoogste niveau te laten presteren en die ervoor zorgen dat ook aan alle wensen van uw klanten wordt voldaan.

Cloud: on-demand, flexibele en hoogstaande diensten

Axians biedt IaaS-, Paas- en SaaS-opties, vanuit publieke, private of hybride clouds. Ook kunnen we u self-provisioning en pay-as-you-grow-modellen bieden voor een breed scala aan diensten, steeds gebaseerd op automatische facturatie.