Maak kennis met Sandra, de toegewijde preventieadviseur bij Axele SafeGuard Industries. Sandra’s missie is het creëren en instandhouden van een werkplek waar veiligheid niet alleen een prioriteit is, maar een manier van leven. In haar functie heeft Sandra de moeilijke taak om de HSEQ-normen (Health, Safety, Environment en Quality) te beheren, ervoor te zorgen dat de regelgeving wordt nageleefd en een welzijnscultuur onder het personeel te stimuleren.
Sandra ontdekte een game-changer in Axele on-the-job, een digitaal platform dat is ontworpen om veiligheid op de werkplek naar nieuwe hoogten te tillen.

Naadloze opvolging van procedures

Axele on-the-job zorgt voor een revolutie in de manier waarop werknemers omgaan met veiligheidsprocedures. Door stapsgewijze begeleiding te bieden via tekst, afbeeldingen en video’s, zorgt het platform ervoor dat elk proces naadloos wordt uitgevoerd, waardoor risico’s worden beperkt. Werknemers kunnen veiligheidsprotocollen moeiteloos in realtime volgen, waardoor een cultuur van precisie en safety excellence ontstaat. Deze realtime updates van veiligheidsvoorschriften zorgen ervoor dat Axele SafeGuard Industries binnen de meest recente wettelijke kaders opereert.

Het platform stelt bedrijven in staat om het gebruik nauwgezet te registreren, waardoor naleving van de veiligheidsnormen wordt gewaarborgd. Deze functionaliteit versterkt niet alleen de veiligheidsprotocollen, maar dient ook als een proactieve maatregel voor het naleven van de regelgeving.

 

Geïntegreerde PBM-begeleiding:

Sandra, gewapend met Axele on-the-job, integreert de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) naadloos in de instructies. Deze integratie zorgt ervoor dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de specifieke PBM’s die ze moeten dragen. Onduidelijkheden worden geëlimineerd, zodat veiligheid prioriteit krijgt bij elke stap van de workflow.

 

Geïntegreerde veiligheidsinstructies

In Axele on-the-job zijn veiligheidsinstructies niet langer op zichzelf staande documenten. Ze integreren naadloos in andere relevante procedures en bieden contextuele informatie. Zo hebben werknemers bij het begin van een onderhoudsinstructie bijvoorbeeld meteen toegang tot details over vereiste PBM’s en veiligheidsvoorschriften. Deze integratie verbetert de algemene efficiëntie van procedures.

 

Toegankelijke trainingen

Het platform beperkt zich niet tot instructies, maar biedt ook gemakkelijk toegankelijke trainingsmodules voor alle werknemers. Deze modules zorgen ervoor dat de juiste processen consequent worden gevolgd, wat bijdraagt aan de verbetering van de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Het resultaat is een vermindering van het aantal ongevallen en een betere naleving van de veiligheidsprotocollen.

 

Bezoekershandleidingen

Axele on-the-job breidt haar veiligheid uit naar bezoekers van Axele SafeGuard Industries met traceerbare bezoekershandleidingen. Deze handleidingen fungeren als een uitgebreide bron van informatie en helpen bezoekers bij het naleven van gezondheids- en veiligheidsprotocollen. Ze worden gemonitord om het gebruik ervan te registreren en inzicht te geven in wie er wanneer toegang toe heeft. Het platform speelt een actieve rol in het creëren van een veilige omgeving voor alle betrokkenen.

Meer weten over Axele on-the-job?