De NIS2-richtlijn is een cruciale Europese regelgeving die zich richt op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in meerdere vitale sectoren. Tegen 17 oktober 2024 moeten alle EU-lidstaten de NIS2 Directive omzetten in een nationale wetgeving, waarna de vereisten effectief afdwingbaar worden. Het naleven van de NIS2-richtlijn wordt zo van essentieel belang om jouw organisatie te beschermen tegen cyberdreigingen, risico's te beheersen en te voldoen aan regelgevingsvereisten.

NIS2 beoogt veel nieuwe sectoren

Voeding, industriële automatisering en afvalverwerking vallen als sectoren binnenkort onder het toepassingsgebied van de NIS2-richtlijn. Bedrijven moeten deze uitdagingen onderkennen en passende beveiligingsmaatregelen implementeren om hun kritieke systemen en infrastructuur te beschermen.Als gevolg hiervan moeten bedrijven die actief zijn in deze domeinen, zich bewust zijn van de bepalingen van NIS2 en de noodzakelijke stappen om te voldoen aan de vereisten. Ze moeten meer dan ooit bijzondere aandacht besteden aan de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen. Dat gezien de potentiële impact van een beveiligingsincident op de continuïteit van essentiële diensten,  de economische en de sociale gevolgen daarvan. 

Cybersecurity NIS2

Cyberbeveiliging is een teamsport

Door te voldoen aan de NIS2-richtlijn dragen bedrijven bij aan het verbeteren van de algemene cybersecurity in hun sector en de EU. Ook het opbouwen van vertrouwen bij klanten, partners en toezichthouders is een onrechtstreeks positief gevolg. Bovendien kunnen ze profiteren van de best practices en inzichten die voortvloeien uit de samenwerking tussen EU-lidstaten en andere relevante belanghebbenden. 

Door als sector samen stappen te nemen in een gestructureerde benadering van cyberbeveiliging, kunnen bedrijven samen hun blootstelling aan cyberdreigingen en beveiligingsrisico’s verminderen, terwijl ze gelijktijdig voldoen aan alle vereisten van de NIS2-richtlijn. Bovendien helpt een gedeeld risicobeheerproces organisaties bij het toewijzen van hun middelen op een efficiënte manier, door samen kennis te delen in prioriteren van de meest kritieke bedreigingen en kwetsbaarheden, en in het opstellen van doeltreffende maatregelen. 

Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat cyberveiligheid binnenin een organisatie niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van het IT- of securityteam, maar van de gehele organisatie.  Het betrekken van medewerkers op alle niveaus en afdelingen bij het risicobeheerproces zorgt voor een bredere bewustwording van cyberbeveiligingsrisico’s. Het draagt bij aan het creëren van een cultuur van verantwoordelijkheid en waakzaamheid. 

Een efficiënt cyberbeveiligingsbeleid

In het licht van de toenemende cyberdreigingen en de versterkte bepalingen van de NIS2-richtlijn is het essentieel dat bedrijven cyberveiligheid als een kernonderdeel van hun strategie beschouwen. Ze moeten de nodige stappen ondernemen om hun netwerk-, automatiserings-, en informatiesystemen te beschermen en zo veerkrachtig te maken:  

  • Versterk jouw cybersecurity met behulp van de NIS2-richtlijn
  • Beheers risico’s en bescherm kritieke infrastructuren 
  • Voldoe aan de Europese regelgeving en voorkom zo mogelijkse gevolgen
  • Implementeer effectieve beveiligingsmaatregelen in jouw industriële automatiseringssystemen
  • Bereid je voor op de toekomst van de industriële automatiseringssector 

Axians helpt je bij het begrijpen en het implementeren van de NIS2-richtlijn. Samen ontwikkelen we een efficiënt cyberbeveiligingsbeleid met doelmatige maatregelen om cyberrisico’s te vermijden en to be NIS2 ready! 

Graag meer informatie?