NIS2 in een notendop

NIS2-richtlijn cyberbeveiliging cybersecurity

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn wil de cyberbeveiliging én de weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten verbeteren.   De opvolger van NIS1 zorgt voor een aanzienlijke scope-uitbreiding:

 • Meerdere sectoren of organisaties zullen moeten voldoen aan NIS2. 
 • Strenger toezicht op naleving van de verplichtingen inzake beveiligingsnormen en meldingsvereisten.
 • Invoering van geharmoniseerde sancties. 
 • Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.
  ideaal startpunt
 • Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.
  krijg meteen inzicht
 • Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.
  totale integratie
 • Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.
  uitgebreide expertise

Start nu met je NIS2-voorbereiding!

De nieuwe verplichtingen zijn pas van kracht aan het einde van de omzettingsperiode (17 oktober 2024), maar het is nuttig om zich nu al voor te bereiden op de algemene verplichtingen die voortvloeien uit de richtlijn. Het implementeren van de NIS2-richtlijn vereist een security awareness of mindset. Een doordachte en allesomvattende aanpak van cyberbeveiliging is dus essentieel.

Wacht dus niet  op de omzettingswetgeving, rekening houdend met de scope-uitbreiding van industriële installaties en processen, maar ook de toenemende bedreigingen en risico’s. Axians adviseert om vanaf nu te beginnen met het verhogen (of blijven verhogen) van  jouw niveau van cyberbeveiliging.

NIS1 and NIS2 domains - 2023.

Is NIS2 van toepassing op mijn sector?

De NIS2 Directive richt zich op  sectoren die al onder de eerste NIS-richtlijn vallen, en op een aantal nieuwe  sectoren. In wezen valt een organisatie onder het toepassingsgebied als zij:

 • actief is in een van de (sub)sectoren en soorten diensten
 • een bepaalde omvang heeft

Axians informeert je graag over de verdere details voor het beveiligen van jouw IT en/of OT-infrastructuur, inclusief alle uitzonderingen en nuances die industriële installaties met zich meebrengen.

Hoe kan Axians helpen met NIS2?

Organisaties zullen onder NIS2 heel wat verplichtingen rond cybersecurity, risicomanagement en rapporteringen moeten naleven. De NIS2-richtlijn beperkt zich overigens niet tot de kantooromgeving, maar viseert specifiek ook de cyberveiligheid van industriële installaties.
Axians helpt jou met het uitbouwen van een efficiënt cyberbeveiligingsbeleid met doelmatige maatregelen om cyberrisico’s te vermijden en te beantwoorden aan de vereiste NIS2-infrastructuur. 
 • Assessment I Audit – Identify .

  Assessment I Audit – Identify .

  Onze experten scannen jouw organisatie op de NIS2-verplichtingen en de tekortkomingen met een security assessment. Dit is het beste uitgangspunt om een continuïteits- en beveiligingsstrategie op maat te definiëren.

  vertel me meer
 • Implementation I Protect 

  Implementation I Protect 

  Met een implementatieplan ondersteunen we de uitrol van de NIS2-maatregelen, met advies omtrent risicobeheer, audits, trainingen tot de opmaak van een cybersecuritybeleid. 

  vertel me meer
 • Aftercare I Maintain – Recover 

  Aftercare I Maintain – Recover 

  Onze begeleiding stopt niet bij de implementatie van jouw cybersecuritybeleid. We volgen de genomen acties op en toetsen jouw IT-infrastructuur continu aan de NIS2-naleving. Op die manier ontzorgen we jouw organisatie en houden we jouw cybersecurity aanpak en managementsysteem niet alleen up-to-date, maar vooral NIS2 proof! 

  vertel me meer
Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.

Welke maatregelen moet ik als organisatie nemen?

Het Centrum voor cyberveiligheid België  stelde in het kader van NIS2 verschillende niveaus op  waarbij belangrijke maatregelen worden voorgesteld om: 

 • om gegevens te beschermen  
 • het risico op de meest voorkomende cyberaanvallen te verminderen  
 • de cyberweerbaarheid van een organisatie te vergroten 

 Axians helpt je dit niveau te bepalen en bekijkt wat NIS2 verder voor jouw organisatie betekent.

De digitale wereld is continue in verandering met nieuwe trends, maar ook nieuwe bedreigingen. Cyberveiligheid is meer dan ooit een aandachtspunt nu we steeds meer afhankelijk zijn van technologie. NIS2 moedigt organisaties aan ad rem te blijven, en zo de ontwikkelingen in cybersecurity te volgen en hierop in te spelen..

De Blieck Dean

Solutions Architect bij Axians

Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.

Een cybersecurity mindset … 

De technologische evolutie en de verhoogde connectiviteit creëren een ‘perfecte storm’ voor cyberbedreigingen. Het is van cruciaal belang een continuïteits- en beveiligingsstrategie  op maat van elke organisatie te definiëren. 

 • Het huidige ontwerp van uw omgeving begrijpen vanuit een beveiligingsperspectief.
 • De kriticiteit van uw bedrijfsmiddelen bepalen.
 • Potentiële zwakke punten identificeren.
 • Bepalen hoe de beveiliging van de perimeter en externe toegang kan worden geoptimaliseerd.
 • Prioriteit geven aan acties, rekening houdend met de balans tussen veiligheid, beveiliging en financiën.

Axians helpt jouw bij de transitie naar een cybersecurity mindset. 

NIS2 best practices

Een effectief cybersecuritybeleid

Een effectief cybersecuritybeleid is essentieel om te voldoen aan de NIS2-richtlijn en een solide beveiliging te waarborgen binnen de industriële automatiseringssector. Dit beleid moet zowel technische als organisatorische maatregelen omvatten en zich richten op het beschermen van kritieke activa, het identificeren en mitigeren van risico’s en het bevorderen van een cultuur van beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie.

Totaalintegratie van beveiligingsmaatregelen

Een cruciaal aspect van NIS2-richtlijn naleving en het waarborgen van cybersecurity in industriële automatisering is de integratie van beveiligingsmaatregelen in de gehele organisatie.  Dat betekent dat alle afdelingen, processen en systemen moeten worden betrokken bij de implementatie van een effectief cybersecuritybeleid..

Bewustwording & training

Het waarborgen van een goed opgeleid en bewust personeelsbestand. Medewerkers op alle niveaus van de organisatie spelen een vitale rol bij het handhaven van een sterke beveiligingscultuur en het minimaliseren van risico’s.  Dit omvat niet alleen technische training voor IT- en beveiligingspersoneel, maar ook algemene bewustwordingsprogramma’s voor alle werknemers.

Get NIS2 ready!

Nieuwe trends zorgen voor nieuwe uitdagingen voor de veiligheid van jouw IT en/of OT-infrastructuur. Axians gaat op zoek naar antwoorden op de grootste bezorgdheden rond cybersecurity.

Info over cybersecurity / cyberbveiliging en de NIS2 Directive / NIS2 richtlijn.

Je klaarmaken voor NIS2? Laten we samen starten!