Klant: verschillende ziekenhuizen, e.g. AZ Klina
Expertise & marktsegment: Business applications & data analytics
Technologie: myHealthbox

De administratie van patiëntengegevens kan veel tijd in beslag nemen. Daarom ontwikkelden wij myHealthbox: een online integratietoepassing waarmee patiënten op een veilige en gecontroleerde manier hun gegevens kunnen valideren, en die de interactie tussen patiënt, arts en ziekenhuis vergemakkelijkt. Iedereen beschikt over de juiste informatie en registraties verlopen nu automatisch.

Deze werden ontwikkeld voor ziekenhuizen die toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg aanbieden aan patiënten en verwijzers uit de regio Noord-Antwerpen en Noorderkempen en Bonheiden. AZ Klina heeft 580 ziekenhuisbedden en Imeda heeft 502 officieel erkende ziekenhuisbedden.

Voortaan registreert de patiënt zich voor zijn afspraken die dag bij aankomst in het ziekenhuis. De kiosken in de inkomhal zijn zo ontworpen dat, op basis van de elektronische identiteitskaart van de patiënt enerzijds en de integratie met de administratiesystemen van het ziekenhuis anderzijds, alle gegevens van de patiënt worden geverifieerd, de inschrijving voor de afspraken wordt geregistreerd en de bijhorende documenten en etiketten worden afgeleverd.

Voordelen voor de patiënt

  • Simpele procedures
  • Minimale wachttijd
  • Optimale service
  • Zicht op persoonlijke gegevens
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Efficiënte ontvangst
  • Korte wachtrijen
  • Eenvoudig gebruikersbeheer
  • Correcte patiëntgegevens
  • Betere inzichten door rapportage